تازه ترينها
درباره فروشگاه

فروشگاه اينترنتی و يا به عبارت بهتر، بازار اينترنتی جفت 1 شاپ (JOFT1.SHOP) يک پلتفرم حرفه ای برای در کنار هم قرار دادن تعداد زيادی از فروشگاههای اينترنتی در يک مجموعه ی يکپارچه است.